Hygiejne- & Ordensreglement

Almen ordensregler

 • Al benyttelse af Vandhuset sker på gæstens eget ansvar uanset alder.
 • Opførsel der er til fare for gæsten selv eller andre besøgende medfører bortvisning.
 • Det er ikke tilladt at løbe på kanten, skubbe andre gæster i vandet eller dykke andre.
 • Det er ikke tilladt at benytte snorkel, og svømmefødder må kun benyttes i det store bassin.

Aldersgrænser

 • Børn under 8 år skal være ifølge med en voksen ved bassinerne.
 • Børn i skolealderen skal klæde om sammen med eget køn.
 • Personer under 16 år har ikke adgang til hallens wellness afdeling.

Hygiejne

 • Alle gæster skal - inden de går i vandet - vaskes grundigt uden badetøj.
 • Make up skal fjernes.
 • Håret skal vaskes - alternativt kan der benyttes badehætte.
 • Efter toilet- og saunabesøg skal afvaskning foretages på ny.
 • Alle badegæster skal være iført rent og normalt badetøj.
 • Direkte forurening af vandet medfører bortvisning.
 • Udendørs fodtøj må kun bruges på de dertil afmærkede områder.
 • Affald skal lægges i de opstillede affaldsbeholdere.

Hærværk

 • Hensynsløs behandling af inventar, beplantning mv. medfører erstatningskrav.

Mad og drikkevarer

 • Flasker og glas må ikke medbringes i svømmehallen.
 • Medbragt mad og drikkevarer må ikke nydes i Vandhuset—alle madvarer købt i caféen skal nydes ved de opstillede borde.
 • Tyggegummi er strengt forbudt.

Smitsom sygdom/sår

 • Personer som lider af smitsomme sygdomme/åbne sår, må ikke benytte bassinerne.
 • Personer med fodvorter må kun benytte bassinerne, hvis de er under lægebehandling.

Elektronik

 • Mobiltelefoner og kameraer er ikke tilladt ved bassiner eller i omklædningsrum. Fotografering i hallen må kun finde sted efter aftale med badepersonalet.

 

OBS. Ved fækale uheld i vandet (opkast, afføring o.lign.) lukkes bassinet i et tidsrum fastsat af badepersonalet for at rense vandet og bassinet for bakterier og urenheder. Billetter refunderes ikke i disse tilfælde.

BADEPERSONALETS ANVISNING FOR BENYTTELSE AF ANLÆGGET SKAL STRAKS EFTERKOMMES. I MODSAT FALD BORTVISES GÆSTEN UDEN REFUNDERING AF BILLETTEN!