Historien om Vendelbohus

Hjørring Håndværker- og Borgerforening køber i 1897 dele af det daværende Hotel du Nord og moderniserer bygningerne. I 1907 opføres den nuværende teatersal.

I 1957 nedbrænder Hotel du Nord, men teatersalen står uskadt tilbage. Ved en stor fælles indsats af byens borgere lykkes det at opføre det nuværende Vendelbohus, som åbner allerede i 1959. Herefter har ejendommen og restauranten været drevet under
forskellige former før Hjørring Kommune i 1996 køber Vendelbohus af Hjørring Håndværker- og Borgerforening. Vendelbohus har dermed i lige knap 100 år været ejet af Håndværker- og Borgerforeningen.

Hjørring Kommune står herefter for bygningsdriften, mens Vendelbohus drives af en selvejende institution. Den daglige drift af Vendelbohus har generelt været bortforpagtet og den sidste forpagtningsaftale løber frem til 2008. Herefter overgår også den løbende drift til Hjørring Kommune; i de seneste år i regi af Hjørring Hallerne.

Klik her og læs om fremtidens Vendelbohus

I årenes løb har Vendelbohus været omdrejningspunktet for teaterlivet i Hjørring. Særligt tilstedeværelsen af Hjørring Teater samt Hjørring Revyen har været markante profiler for Vendelbohus. Hertil kommer at huset har været ramme om en række andre kulturelle begivenheder og aktiviteter, således Vendelbohus har været en betydningsfuld institution i byens og kommunes kulturliv.