Vendelbohus anno 2017 og i fremtiden

Under titlen Fremtidens Vendelbohus blev der i slutningen af 2015 påbegyndt en proces med en øget brugerinddragelse i driften af Vendelbohus.

Dette er efterfølgende suppleret af, at Hjørring Byråd i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017 – 2020 besluttede, at Vendelbohus senest 1. januar 2019 skal overgå til en ny driftsform – foreningsdrevet eller via en selvejende institution med et tilskud fra Hjørring Kommune.

Kan overgangen ske før 2019 er alle parter enige om, at det er målet.

Der er igangsat et omfattende arbejde med at planlægge overgangen til et brugerdrevet og brugerstyret hus.

Følg arbejdet via dette her

Der er i februar 2017 stiftet en ny forening - 'Kulturforeningen Vendelbohus'. Foreningen arbejder sammen med Hjørring Kommune om at finde holdbare løsninger for Fremtidens Vendelbohus både i forhold til drift, administration, aktiviteter samt økonomi. Målet er at Vendelbohus også i fremtiden skal være et aktivt kulturhus og gerne et hus, der summer af endnu mere liv.

Driften af Vendelbohus i 2017 forventes at blive et overgangsår. Der etableres et samarbejdsudvalg mellem Hjørring Hallerne som nuværende driftsherre; Kulturforeningen Vendelbohus samt By, Kultur, Erhverv-forvaltningen i Hjørring Kommune.

Pr. primo 2017 er der omkring 20 godkendte foreninger samt andre kulturaktører i huset. Hertil kommer enkelte kommercielle aktører.

Der er i starten af 2017 kommet en række nye brugere til Vendelbohus; herunder 5 kor og Hjørring Sommerspil, som vil være med til at give yderligere aktivitet i Vendelbohus.

Samlet er aktiviteterne pr. primo 2017 koncentreret om:

  • Teater: Hjørring Teater; Hjørring Revyen og fremover Hjørring Sommerspil
  • Musik og Stand up: I morgen er det jul, Mor og 2-3 kommercielle aktører afvikler koncerter mv.
  • Bridge: 3 bridgeklubber bruger lokaler
  • Folkeoplysende aktiviteter: FOF og AOF har stor aktivitet via undervisning, foredrag mv.
  • Kor-aktiviteter: 5 kor er netop rykket på Vendelbohus og flere står på spring til at komme ind
  • Sport/Bevægelse: Dans dig Glad er brugere af salene
  • Forenings- og netværksaktiviteter: En lang række forskellige foreninger og netværk bruger huset: Hjørring Fotoklub; Hjørrings Aktive Kvinder; Singleklubben; Forfattercafé m.fl.

Hertil kommer anden udlejning til private på markedsmæssige vilkår.